تماس با ما

آدرس ما

فروشگاه اینترنتی آذرتک
فروشگاه اینترنتی آذرتک
تبریز - خیابان آذربایجان - خیابان قدس - آذرتک
تبریز - هادیشهر - خیابان امام - آذرتک
تلفن
09147361707

فکس
041-42050414
ساعات بازگشایی
9 صبح تا 12 شب

توضیحات
تلفن : 04142050414
فرم تماس
کد امنیتی